Standard Futures - กฎในการเทรด

ขนาดโพสิชันสูงสุดจะต้องสัมพันธ์กับขนาดเลเวอเรจเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจสูง ลดเลเวอเรจลงเพื่อให้ขนาดโพสชันใหญ่ขึ้น