Chiên con của Đấng Chirst!
1 Підписники
Việt nam
Дата реєстрації: 2020/03/12
Đức Chúa Trời ÊLôHim là Đấng quyền năng và vĩ đại… Hãy vâng phục !...
Переглянути переклад