o0oNTVo0o
295 Підписники
Việt nam
Дата реєстрації: 2020/05/05
Lợi nhuận hàng tháng 20-30%. Giao dịch 24/7. Rủi ro cực thấp. An toàn vốn được ưu tiên hàng đầu. Vốn tối thiểu lớn hơn 100$. Lưu ý: Chỉ điền tổng vốn muốn sao chép, không điền Stoploss và Take Profit nhé. Khi sao chép hãy chờ mình đã thoát hết vị thế....
Переглянути переклад