BingX
5TH Anniversary
Tranh tổng giải thưởng trị giá Một triệu USDT
Nhận nhiệm vụ & Kiếm crypto hot
Chia sẻ $20,000 mỗi đợt airdrop, tổng cộng 5 vòng!
Làm thế nào để nhận được airdrop?
  • Hoàn tất bộ nhiệm vụ bất kỳ
  • Mỗi vòng tặng 100 airdrop. Ai đến sớm nhận được trước
Thời gian sự kiện: 2023.05.14 - 2023.06.10 (UTC+8)
Tham gia ngay
Cuộc thi giao dịch Hợp đồng
Tổng giải thưởng hơn 1,000,000 USDT, 100 BTC và NFT thưởng phiên bản giới hạn đang chờ bạn!
Mô tả sự kiện
  • Chơi miễn phí Mưa tiền vàng hàng ngày để quy đổi lấy các phần thưởng USDT và BTC.
  • Vòng sơ loại gồm 3 giai đoạn + vòng chung kết, nơi bạn có thể thể hiện khả năng của mình.
Thời gian sự kiện: 2023.05.14 - 2023.06.10 (UTC+8)
Tham gia ngay
Giao dịch sao chép - Sự kiện đặc biệt
Giao dịch viên kêu gọi người dùng tham gia liên minh của họ và vươn lên tỏa sáng trong vai trò là một giao dịch viên siêu sao
Người dùng không phải giao dịch viên tham gia liên minh sẽ đảm bảo nhận được hộp quà!
Mô tả sự kiện
  • Các giao dịch viên tạo liên minh để tham gia cuộc thi
  • Người dùng gia nhập liên minh để tham gia cuộc thi
Cuộc thi mức độ yêu thích 2023.05.14 - 2023.05.24 (UTC+8)
Cuộc thi lợi nhuận (Liên minh/Cá nhân) 2023.05.24 - 2023.06.07 (UTC+8)
Tham gia ngay
© 2018-2023 BingX.com. All rights reserved