Đăng nhập để xem Đăng nhập
BTC/USDT
27043.51
-0.69%
Lượng giao dịch 24h -- BTC
Cao nhất 24h --
Thấp nhất 24h --
 • Lệnh ủy thác
 • Giao dịch
  Giá(USDT)Số lượng(BTC) Tổng(BTC)
   27043.51 27,051.97 USD
    • Mua
    • Bán
    • Thị trường
    • Giới hạn
     • C.Lãi/C.Lỗ
      • C.Lãi/C.Lỗ
      • Kích hoạt
    Số lượng
    USDT
    • Ủy thác hiện tại(0)
    • Lịch sử ủy thác
    • Lịch sử giao dịch