100% bằng chứng dự trữ

BingX cam đoan bảo vệ tiền của khách hàng, vốn được bảo trợ 100% bởi quỹ dự trữ. Dữ liệu tài chính của chúng tôi đã được các kiểm toán viên có thẩm quyền xác minh. Ngoài ra chúng tôi cũng sẽ công bố Merkle Tree của mình vào ngày mồng 1 và 15 hàng tháng.

Tìm hiểu về xác minh Merkle Tree >>
Xem báo cáo bằng chứng xác thực >>
Tỷ lệ dự trữ tài sản chính
Tỷ lệ dự trữ = Dự trữ nền tảng/Tài sản của người dùng. Khi tỷ lệ dự trữ ≥100%, điều đó cho thấy rằng nền tảng có đủ tiền.
Tài sản của tôi
*Hỗ trợ BTC, ETH, USDT
Hash ID của tôi:  - -
Bạn có thể xác minh tài sản của mình dưới dạng một chiếc lá trong Cây Merkle (hiện hỗ trợ BTC, ETH, USDT) bằng Hash ID. Tính nhất quán giữa tài sản của bạn và số dư được kết quả xác minh chỉ ra chứng minh được rằng dữ liệu không bị thao túng và sàn giao dịch đã bảo lưu tiền của bạn.