Đăng nhập để xem Đăng Nhập
Hướng Dẫn Spot
OGN/USDT
0.17595
+6.71%
Khối Lượng 24H -- OGN
Cao Nhất 24H --
Thấp Nhất 24H --
 • Sổ Lệnh
 • Giao Dịch
  Giá(USDT)Số Lượng(OGN) Tổng(OGN)
   0.17595 0.00
    • Spot
    • Lưới
    • Mua
    • Bán
    • Market
    • Limit
     • C.Lãi/C.Lỗ
      • C.Lãi/C.Lỗ
      • Trigger
    Số Lượng
     USDT
     • USDT
     • OGN
    • Lệnh Mở(0)
    • Lịch Sử Đặt Lệnh
    • Lịch Sử Giao Dịch
    Giao Dịch Thủ Công